Как да помогнем на детето по време на пробива на млечните зъби

26.03.2017 - Детски зъби

Как да помогнем на детето по време на пробива на млечните зъби

Млечните зъби започват да пробиват на около шестмесечна възраст, а когато детето е на възраст от 24 до 30 месеца, то трябва да има 20 зъба - 10 в горна и 10 в долна челюст.

Зъбите в горна и долна челюст пробиват по различно време и може да съществуват известни вариации в последователността на пробива.

Всички млечни зъби трябва да останат в устната кухина до времето на пробив на здрави до смяната им с постоянните зъби между 6 и 12 годишна възраст

Кои са признаците на поникване на зъбите?

Как да успокоя детето по време на пробива на зъбите?

Добре е да се обърнете към стоматолог ако: