Корони и мостове

Короните и мостовете са решение за много разрушени или липсващи зъби. С тях връщаме естествената красота и здраве на усмивката.

Какво представлява короната?

Короната възстановява нормалната анатомия и функция на зъбите. Тя се поставя върху:

Какво представлява мостът?

Липсващите зъби не само променят външния вид, затрудняват говоренето и дъвченето, но с течение на времето водят и до редица други проблеми. При липсващ един или няколко зъба се поставя мост. Той се циментира към естествените съседни зъби или импланти. Като алтернатива на моста за заместване на липсващи зъби може да се използват импланти или протези.

Мостът:

Етапи на изработване на зъбната корона или мост

Изработването и поставянето корона/мост в нашата практика обикновено включва три посещения. По време на първата визита:

Изработената в зъботехническа лаборатория конструкция през второто посещение се поставя в устата на пациента, за да се установи окончателно точността, цвета, формата, анатомията и индивидуалните особености и да се провери захапката на пациента. Това е моментът, в който пациентът одобрява короната/моста или ако има някакви корекции, те се обсъждат със зъбохническата лаборатория.

По време на третото посещение циментираме короната/моста и даваме указания на пациента за редовни профилактични прегледи на 6 месеца или по-често, използване на подходящи четка и паста за зъби, почистване на междузъбните пространства, правилна техника на четкане на зъбите, здравословно и балансирано хранене.

В зависимост от конкретната клинична ситуация и предпочитанията на пациента короните и мостовете, които изработваме в „Давидова Дентал” могат да бъдат:

Предимства на изцяло керамичните и циркониевите корони и мостове

Короните и мостовете изработени в нашата практика възстановяват напълно цвета, прозрачността и формата на естествени зъби и така ние създаваме здрава и красива усмивка.