Лечение на кариес

Кариесът е един от най-често срещаните здравни проблеми в света и засяга деца, тийнейджъри и възрастни. Свързан е с разрушаване на външната обвивка на зъба - емайла и/или разположения под него - дентин. Образуването на кариеса е продължителен процес, който може да бъде спрян в ранен етапи от развитието му. Тогава процесът е обратим и има възможност за възстановяване на зъбната повърхност и предотвратяване на по-нататъшно развитие.

Как се образува кариесът?

Но ако процесът на деминерализация продължи, той достига до следващия слой на зъба – дентина, който е по-слабо минерализиран от емайла и по-малко устойчив. Образува се кухина и единственият начин за възстановяване на зъба е поставянето на обтурация (пломба).

Симптоми на кариес

Как се лекува кариесът?

Лечението на кариеса зависи от това колко напреднал е той и от конкретната клинична ситуация. Опциите за лечение на кариеса включват:

Реминерализация 

Обтурации (пломби)

В нашата практика възстановяваме правилната форма, функция и естетика на зъбите, използвайки последно поколение фотополимерни и керамични обтурации(пломби), които са стандарт в модерната стоматология. 

Кореново лечение

С развитието на кариеса в дълбочина продължава разрушаването на твърдите зъбни структури и процесът достига до най-вътрешната част на зъба – пулпата. Микроорганизмите и техните токсини я увреждат и това изиска кореново лечение.

Зъбен имплант, мост или протеза

Нелекуваният кариес в крайна сметка разрушава целия зъб и може да се стигне до екстракцията му. Липсващият зъб се замества със зъбен имплант, мост или протеза.