Кога трябва децата за първи път да посетят зъболекар? Как да ги подготвим за това?

Кога трябва децата за първи път да посетят зъболекар? Как да ги подготвим за това?

Първото посещение на детето при зъболекар трябва да бъде около първата му година. Идеята за ранното посещение все още е изненадваща за много родители. Целта на визитата е зъболекарят да обясни как да се грижите правилно за зъбите и устата на детето си, защото много проблеми могат да бъдат предотвратени или по-лесно да се лекуват в по-ранен етап.

Първото посещение на детето при зъболекар трябва да бъде около първата му година.

За малките деца, първото посещение в стоматологичния кабинет може да бъде страшно преживяване. Странни инструменти, силни шумове и новите лица, могат да разстроят дори и най-спокойното дете. Но с внимателна подготовка на родителите и правилен подход на зъболекаря, посещението може да бъде забавно.

Първото посещение има за цел да изгради доверие на детето към зъболекаря.

Редовните посещения при зъболекар намаляват чувството на страх и децата свикват със стоматологичния кабинет, а това прави по - приятни посещенията в бъдеще.

Стоматологът ще обясни по интересен за детето начин всяка стъпка от прегледа и ще му покаже как работят инструментите и машините, които използва. Ще го увери, че ще спре всяка процедура, ако се почувства неспокойно.

Децата, както и възрастните, трябва да посещават стоматолог на 6 месеца или по-често в зависимост от нуждите им. Редовните посещения при зъболекар изграждат добри навици за устна хигиена и те свикват със стоматологичния кабинет. Това намалява чувството на тревожност и страх, което ще направи приятни посещенията в бъдеще.

Говорете с детето

за това, което предстои без да го лъжите. Обяснете му колко е важно да има здрави зъби и, че работата на зъболекаря е да помогне за това. Използвайте фрази като „чисти и здрави зъби", а не „страх” и „болка”.

Създайте му положително отношение

към предстоящото посещение. Използвайте книжка за посещение при зъболекар, в която на разбираем за него език е обяснено какво го очаква. Забавен начин да подготвите малчугана е да играете на "стоматолог", използвайки четка за зъби и фенерче и пребройте зъбите му. След това разменете ролите си. Така детето ще се запознае с рутинния преглед в стоматологичния кабинет и при посещението ще се чувства по-спокойно. Вземете любима играчка или предмет, които ще му помогнат да се почувства удобно и на безопасно място.

Родителите са модел за подражание

Уверете се, че детето вижда, че използвате четката и конеца за зъби ежедневно. Не му разказвайте ако сте имали неприятен опит на зъболекарския стол. Ако се чувствате спокойни при рутинен профилактичен преглед, то може да ви наблюдава.